.NET-utvecklare

.NET-utvecklare

Behöver din verksamhet .NET-utvecklare eller .NET-konsulter som kan skapa pålitliga, skalbara och säkra applikationer för att förbättra er effektivitet och affärsverksamhet?

.NET-utveckling

Vi har en bred kompetens och lång erfarenhet inom .NET-utveckling, vilket gör att våra utvecklare kan hjälpa företag på olika nivåer. Vi är kapabla att ta hand om allt från mindre konsultuppdrag till att ta ett helhetsgrepp i stora projekt. Vi finns tillgängliga i Stockholm och samtliga av oss behärskar både svenska och engelska språket.

Vi erbjuder följande tjänster till ditt företag:

  • Vi kan hjälpa er att utveckla eller förbättra era befintliga applikationer för att möta nya behov och krav.
  • Vi kan skapa helt nya applikationer för webbplats, desktop och intranät för att öka effektiviteten och produktiviteten i er verksamhet.
  • Vi kan integrera olika system och verktyg. Det kan vara både era egna system och externa system, som exempelvis databaser, för att förbättra era affärsprocesser.
  • Vi kan hjälpa er att utveckla API:er som kan användas av utvecklare eller applikationer för att utbyta data eller funktionalitet.